Co to jest HROMI?

HROMI to platforma internetowa przeznaczona dla małych i średnich firm, której zadaniem jest usprawnić procesy kadrowe w przedsiębiorstwie. Posiada ona wiele funkcji, dzięki którym w sprawny sposób można zarządzać kwestiami organizacyjnymi w firmie. Do obsługi naszej platformy wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do internetu. 

Chcesz usprawnić procesy kadrowe w Twojej firmie?

Przykładowe funkcjonalności

Urlopy on-line

Funkcjonalność ta pozwala na sprawne zarządzanie kwestiami związanymi z urlopami. Pracownik poprzez portal składa wniosek urlopowy. Wniosek ten trafia do przełożonego, który elektronicznie go akceptuje (lub nie). Przełożony posiada wgląd do wykorzystanych przez pracownika dni urlopu. Dodatkowo przełożony w formie kalendarza widzi, jak zaplanowane urlopy mają inni pracownicy. To w prosty i czytelny sposób pomaga podjąć decyzję. Cały proces od złożenia wniosku po jego akceptację może trwać kilka minut.

Elektroniczna lista obecności i rejestracja czasu pracy on-line

Pracownik rozpoczynając pracę „odbija kartę” za pomocą platformy Hromi. Może to zrobić za pomocą telefonu komórkowego lub komputera z dostępem do internetu. Pracodawca w łatwy sposób może sprawdzić czy pracownicy dotarli do pracy. Nie musi osobiście nadzorować listy obecności. Zrobi to za niego nasza aplikacja.

Zarządzanie środkami powierzonymi

Pracodawca rejestruje w systemie mienie (np. samochód, telefon komórkowy, komputer), które następnie zostaje przypisane do użytkownika na określony czas. System generuje automatycznie dokumenty związane z powierzeniem danego aktywa. Podczas wprowadzania do systemu ustalamy „ważne daty”, którymi mogą być np. data badania technicznego pojazdu, data ważności polisy ubezpieczeniowej. System w ustalonym przez nas momencie generuje stosowne przypomnienie, które jest wyświetlane zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Dzięki tej funkcjonalności w łatwy sposób możemy sprawdzić, które urządzenie czy pojazd jest przypisane do konkretnego użytkownika. Posiadamy również wgląd do czytelnego kalendarza i systemu przypomnień.

Zarządzanie umowami oraz aneksami

Jedną z opcji naszego systemu jest automatyczne przypominanie o kończących się umowach. Dzięki tej funkcjonalności nie przegapisz terminu podpisania umowy. System w ustalonym przez Ciebie momencie przypomni Ci o tym, że termin umowy dobiega do końca. Dodatkowo dzięki HROMI automatycznie zostanie wygenerowana nowa umowa wraz z zakresem obowiązków oraz skierowaniem pracownika na odpowiednie badania. Dzięki elastycznym rozwiązaniom pracodawca ma pełną możliwość konfiguracji szablonu umowy, jej treści oraz warunków zatrudnienia.

Generator przypomnień SMS i mail

Każda funkcjonalność naszego systemu posiada opcję przypominania. Odpowiednio skonfigurowane komunikaty wysyłane są w formie wiadomości mailowej lub SMS’em. Dzięki tej opcji nie przegapisz ważnych spraw takich jak np. termin badania technicznego powierzonego pojazdu, termin podpisania umowy z pracownikiem czy termin kolejnego badania okresowego pracownika.

Kalendarz ważnych dat

Kalendarz ważnych dat to funkcjonalność, która przypisana jest do każdego pracownika. Dzięki tej opcji w bardzo czytelny sposób będziesz mógł nadzorować wszystkie wydarzenia. Narzędzie to jest bardzo przydatne również przy planowaniu urlopów w firmie.

Wewnętrzny intranet

Kalendarz ważnych dat to funkcjonalność, która przypisana jest do każdego pracownika. Dzięki tej opcji w bardzo czytelny sposób będziesz mógł nadzorować wszystkie wydarzenia. Narzędzie to jest bardzo przydatne również przy planowaniu urlopów w firmie.

Podgląd danych pracownika

Nasz system generuje profil pracownika. Po wejściu w dany profil wyświetlają się wszystkie informacje dotyczące zatrudnianej przez nas osoby. Dzięki temu jednym kliknięciem jesteśmy w stanie sprawdzić historię zatrudnienia, ważne daty, powierzone środki, posiadane certyfikaty i uprawnienia.

Skorzystaj z naszego oprogramowania już dziś! HROMI usprawni Twoje procesy kadrowe a Ty skup się na swoim biznesie!